Cartref gofal gyda nyrsio Clos Parc Morgannwg, Caerdydd

Contact us

02920 232 203
Lewis Martin Court
Clos Parc Morgannwg
Leckwith
Cardiff
CF11 8AW

These contact details are for this service. For everything else, email helpline@scope.org.uk or call free 0808 800 3333.

Y gwasanaeth hwn

Mae Clos Parc Morgannwg yn gartref gofal preswyl o ansawdd gyda nyrsio ar gyfer oedolion anabl sydd ag amrywiaeth o amhariadau cymhleth ac anawsterau dysgu.

I ni, mae’n fwy na dim ond llety a gofal personol. Mae ein gwasanaeth yn darparu amgylchedd diogel a chefnogol ble gall unigolion fodloni eu dyheadau personol a mynd ar drywydd ei nodau yn y dyfodol. Gall ein cartrefi gofal fod yn gam ar y ffordd i fyw’n annibynnol ac rydym yn gweithio gyda phawb i gynllunio ar gyfer y dyfodol.

Eich staff cymorth

Gall eich gwasanaethau preswyl gynnig safonau uchel o gymorth personol gydag ystafelloedd personol i gwsmeriaid ac ardaloedd a rennir i gymdeithasu gyda ffrindiau neu gymryd rhan mewn digwyddiadau neu weithgareddau.

Mae ein staff yn gymwysedig iawn ac yn arbenigwyr o ran cefnogi pobl gydag anghenion cefnogaeth cymhleth.

Gallwch dalu am eich gofal yn defnyddio’ch taliadau uniongyrchol, cyllidebau personol, incwm preifat neu trwy’r awdurdod lleol.

Read this page in English

Where we are based