Cefnogaeth yn ystod diagnosis, De Cymru

Contact us

0808 800 3333
Cysylltu â ni

These contact details are for this service. For everything else, email helpline@scope.org.uk or call free 0808 800 3333.

Support for your family – your way
Tell us what’ll make a difference to your family life. Together we’ll make it happen.
Read more on how we work with you.

Y gwasanaeth

Pob deg munud bydd teulu yn cael gwybod bod eu plentyn yn anabl. Os ydych chi, neu rywun yr ydych yn ei adnabod, yn profi hyn, cysylltwch â’n llinell gymorth.

Byddwch yn dod o hyd i rywun ar ben arall y ffôn a fydd yn gwrando arnoch ac yn cynnig cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth.

Ymweliadau â’ch cartref

Gallwch hefyd drefnu ymweliad gan ein gweithwyr ymateb rhanbarthol os yw’ch plentyn wedi derbyn diagnosis o barlys yr ymennydd. Mae ganddynt arbenigedd ar y cyflwr hwn a gallant rannu gwybodaeth chi amdano. Byddant hefyd yn cynnig cymorth ac yn rhoi gwybod i chi am wasanaethau lleol.

Mae’n wasanaeth am ddim ac fe all gynnwys cwpwl o ymweliadau neu ymweliadau dilynol. Ac nid dim ond ar gyfer rhieni mae hyn. Gellir cefnogi eich teulu a phlant hŷn yn ystod y cyfnod dryslyd ac ysgytiol hwn hefyd.

“Rwy’n cofio meddwl ‘mae hwn wir yn deall’. Roeddwn yn ymddiried ynddi yn syth.”

Cysylltwch

Rhowch alwad i ni ar 0808 800 3333 i drefnu ymweliad gan weithiwr cymorth.

Read this page in English