Gwasanaeth cyfeillio cyfoed i gyfoed am ddim ar gyfer oedolion anabl hŷn (50+), Cymru

Contact us

07990 583 822
Scope - Community Cafe
The Talbot Community Centre
9 Prince Road
Bridgend
CF33 6ED

These contact details are for this service. For everything else, email helpline@scope.org.uk or call free 0808 800 3333.

Your support, your way
What would make a difference to you? Together we’ll make it happen so you can live the life you choose.
Read more on how we work with you.

Ymunwch â ni a chymryd rhan yn ein gweithgareddau:

  • Boccia a gemau bwrdd
  • Coginio Twrcaidd, cerddoriaeth a sesiwn weithgareddau
  • Sesiwn bwyta’n iach
  • Gemau pêl a Wii Fit
  • Crochenwaith (potiau coil yn defnyddio clai sy’n sychu yn yr aer)
  • Sesiwn crefftau a gwneud siocled
  • Celf a Chrefft

Read this page in English

Where we are based