Cyfeillio ar gyfer oedolion anabl, De Morgannwg

Contact us

07530 085 577
Cysylltu â ni

These contact details are for this service. For everything else, email helpline@scope.org.uk or call free 0808 800 3333.

Your support, your way
What would make a difference to you? Together we’ll make it happen so you can live the life you choose.
Read more on how we work with you.

Y gwasanaeth

A ydych chi eisiau dysgu sgil newydd, ymuno â grŵp cymdeithasol neu fagu hyder?

Rydym yn cynnig cymorth cyfeillio am ddim, un i un i oedolion anabl hŷn – byddwn yn eich cyflwyno i rywun a fydd yn eich cynorthwyo fel ffrind i gyflawni eich nodau.

Dychmygwch beth allech chi wneud gyda rhywfaint o gefnogaeth gan rywun sydd wedi rhoi cynnig ar y pethau yr hoffech eu gwneud, ac sy’n gallu cynnig cyngor neu glust i wrando.

“Mae cael fy ngwirfoddolwr mwy fel cael ffrind go iawn y gallaf fynd allan ag i wneud y pethau rwy’n eu mwynhau” – Cleient cynhwysiant anabledd, De Cymru

A yw ar gael i mi?

Mae cyfeillio cyfoedion yn addas i chi os ydych chi dros 50 oed gydag unrhyw amhariad neu gyflwr. Mae’r rhain yn cynnwys dysffagia, epilepsi, anghenion iechyd meddwl, parlys yr ymennydd, awtistiaeth, amhariadau corfforol ac anawsterau dysgu. Efallai y bydd ein cyfeillachwyr gwirfoddol hefyd yn anabl.

Gallwch gwrdd â’ch cyfeillachwr adref neu mewn caffi neu unrhyw weithgaredd neu glwb cymunedol – beth bynnag sy’n gweddu i’r ddau ohonoch. Ac ni fydd yn costio ceiniog i chi.

A hoffech chi gwrdd ag un o’n cyfeillachwyr? Gallwn drefnu i un o’n gwirfoddolwyr cefnogol eich helpu i wneud trefniadau, trechu rhwystrau, rhoi cynnig ar brofiadau newydd, gwneud ffrindiau a magu hyder.

Cysylltwch unrhyw bryd – byddwn yn trafod eich anghenion ac yn eich helpu i ddod o hyd i rywun tebyg y byddwch yn dod ymlaen â nhw. Ein nod yw i’ch helpu i gyflawni eich potensial, cael mwy o ddewis a chymryd rhan yn eich cymuned leol.

Read this page in English