Egwyliau preswyl byr i blant, Caerdydd

Contact us

029 2089 0397
Ysgol Craig y Parc
Heol y Parc
Pentyrch
Cardiff
CF15 9NB

These contact details are for this service. For everything else, email helpline@scope.org.uk or call free 0808 800 3333.

Support for your family – your way
Tell us what’ll make a difference to your family life. Together we’ll make it happen.
Read more on how we work with you.

Y gwasanaeth hwn

Mae pawb angen amser i ffwrdd o bryd i’w gilydd. Pan fydd plant a phobl ifanc anabl yn cymryd egwyliau byr (a elwir hefyd yn ofal seibiant) gyda ni, gallant roi cynnig ar bethau newydd, cymdeithasu a gwneud ffrindiau. Yn y cyfamser, gall rhieni gymryd amser i ffwrdd o ddarparu gofal.

Mae ein cartrefi egwyliau byr preswyl yn gwbl hygyrch, wedi eu cyfarparu’n dda ac yn darparu detholiad o weithgareddau addas i blant i bobl ifanc. Byddant yn cymdeithasu gyda phobl ifanc eraill ac yn mwynhau teithiau allan.

A yw ar gael i chi?

Mae ein hegwyliau byr ar gyfer plant a phobl ifanc hyd at 18 oed gydag amhariad, a elwir weithiau yn anghenion arbennig. Mae’r rhain yn cynnwys dysffagia, epilepsi, anghenion iechyd meddwl, parlys yr ymennydd, awtistiaeth, amhariadau corfforol ac anawsterau dysgu.

Cychwyn arni

Byddwn yn siarad gyda chi a’ch plentyn i gael gwybod beth sy’n bwysig a sut fydd angen eu cefnogi. A gyda’n gilydd, byddwn yn datblygu cynllun cymorth o amgylch beth ydych chi eisiau ei wneud, yn canolbwyntio ar beth hoffech chi gyflawni o’r egwyl fer.

Eich staff cymorth

Byddwn yn dod o hyd i staff cymorth y mae’r unigolyn anabl yn ei hoffi ac yr ydych yn dod ymlaen ag ef neu hi.

Yn cefnogi teuluoedd gyda phlant anabl ers 60 mlynedd, fe wyddom pa mor bwysig yw dewis staff gwych. Mae ein hyfforddiant trylwyr yn sicrhau gofal diogel, o ansawdd.

Gall teuluoedd dalu am egwyliau byr yn defnyddio taliadau uniongyrchol, cyllidebau personol, incwm preifat neu trwy’r awdurdod lleol.

Archebwch gyda ni am egwyl dros nos, penwythnos neu egwyl hirach – rydym yn hyblyg iawn.

Read this page in English

Where we are based