Egwyliau preswyl byr i oedolion anabl, Caerdydd

Contact us

02920 232 203
Lewis Martin Court
Clos Parc Morgannwg
Leckwith
Cardiff
CF11 8AW

These contact details are for this service. For everything else, email helpline@scope.org.uk or call free 0808 800 3333.

Your support, your way
What would make a difference to you? Together we’ll make it happen so you can live the life you choose.
Read more on how we work with you.

Y gwasanaeth hwn

Mae pawb angen amser i ffwrdd o bryd i’w gilydd. Gall pobl anabl gymryd egwyl fer, a elwir yn ofal seibiant hefyd, yn ein cartref preswyl Clos Parc Morgannwg, tra bod gofalwyr yn cymryd amser i ffwrdd.

Mae ein cartrefi preswyl yn gwbl hygyrch, wedi eu cyfarparu’n dda ac yn darparu detholiad o weithgareddau. Gall unigolion gymdeithasu gydag eraill, mwynhau ein teithiau allan neu ymlacio.

A yw ar gael i chi?

Mae ein hegwyliau byr preswyl ar gyfer oedolion anabl gydag unrhyw gyflwr neu amhariad. Mae’r rhain yn cynnwys dysffagia, epilepsi, anghenion iechyd meddwl, parlys yr ymennydd, awtistiaeth, amhariadau corfforol ac anawsterau dysgu.

Cychwyn arni

Byddwn yn siarad gyda chi i gael gwybod beth sy’n bwysig a pha gymorth sydd angen. Byddwn yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. A gyda’n gilydd, byddwn yn datblygu cynllun personol o amgylch beth ydych chi eisiau ei wneud, yn canolbwyntio ar beth hoffech chi gyflawni o’ch egwyl fer.

Eich staff cymorth

Byddwn yn dod o hyd i staff cymorth y mae’r unigolyn anabl yn ei hoffi ac yr ydych yn dod ymlaen ag ef neu hi.

Yn cefnogi pobl anabl ers 60 mlynedd, fe wyddom pa mor bwysig yw dewis staff cyfeillgar a gofalus. Rydym yn hyfforddi ein staff i ddarparu cefnogaeth ddiogel ac o ansawdd.

Gallwch dalu yn defnyddio’ch taliadau uniongyrchol, cyllideb bersonol, incwm preifat neu trwy’r awdurdod lleol.

Archebwch gyda ni am egwyl dros nos, penwythnos neu egwyl hirach – rydym yn hyblyg iawn.

Read this page in English

Where we are based