Gweithgareddau grŵp ar gyfer oedolion anabl, De Morgannwg

Contact us

01446 733 418
Sully Adult Service
Hayes Road
Sully
South Glamorgan
CF64 5SE

These contact details are for this service. For everything else, email helpline@scope.org.uk or call free 0808 800 3333.

Your support, your way
What would make a difference to you? Together we’ll make it happen so you can live the life you choose.
Read more on how we work with you.

Mae Gwasanaethau Oedolion Sili Scope yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd a gweithgareddau cymdeithasol a hamdden i oedolion anabl. Gallwch wneud y ddau yn y gymuned ac yn y gwasanaeth.

Byddwn yn eich cefnogi i ddatblygu cynllun sy’n ystyried eich anghenion, disgwyliadau a hawliau. Gyda’n cyfleusterau hygyrch, bydd gennych yr annibyniaeth a dewis i wneud y pethau rydych yn eu mwynhau, mewn amgylchedd diogel, cyfeillgar a symbylol.

Gallwch ddatblygu eich sgiliau trwy brofiad gwaith, gwaith gwirfoddol a hyfforddiant sgiliau bywyd, a chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau diddorol i oedolion gydag amhariadau dysgu, corfforol a synhwyraidd cymhleth.

Penderfynwch beth yr hoffech ei wneud a bydd ein staff yn eich cefnogi i wneud i hyn ddigwydd.

Ymysg y pethau y gallwch eu gwneud yn lleol mae:

 • Gwaith gwirfoddol yn y siop Scope leol a chaffi lleol
 • Nofio
 • Sinema a bowlio
 • Pysgota
 • Cadw Cymru’n Daclus
 • Tenis
 • Trampolinio
 • Clwb pŵl
 • Pêl-droed 5 bob ochor
 • Siopa
 • Cinio mewn tafarn
 • Therapi cerddoriaeth
 • Grŵp cerdded

Ymysg y pethau y gallwch eu gwneud yn y gwasanaeth mae

 • Celf, crefftau a chrochenwaith
 • Sesiynau ystafell synhwyraidd
 • Sesiynau gweithgareddau synhwyraidd
 • Cyfathrebu
 • Coginio
 • Ioga
 • Karate
 • Saethu reiffl laser
 • Dawnsio stryd
 • Cerddoriaeth
 • Canu
 • Garddio
 • Cwrdd â ffrindiau newydd
 • a llawer mwy

Mae gennym hefyd ystafell TG fawr ble gallwch ddatblygu eich sgiliau cyfrifiadurol yn cynnwys llythrennedd, rhifedd a medrusrwydd corfforol. Ac mae gennym iPads a sgriniau cyffwrdd y gallwch eu defnyddio i gyfathrebu.

Mae gennym ardd fawr iawn gyda thwnelau polythen sy’n cynhyrchu ffrwythau a llysiau y gallwch eu defnyddio yn y sesiynau coginio.

“Rydw i wrth fy modd yn dod i Sili i weithio yn ardd a helpu ei chadw’n daclus”

Bobby Khan - Sili, Bro Morgannwg

A yw ar gael i chi?

Mae ein gweithgareddau grŵp ar gyfer oedolion anabl gydag unrhyw amhariad neu gyflwr. Mae’r rhain yn cynnwys dysffagia, epilepsi, anghenion iechyd meddwl, parlys yr ymennydd, awtistiaeth, amhariadau corfforol ac anawsterau dysgu.

Gallwch dalu yn defnyddio taliadau uniongyrchol, cyllidebau personol, incwm preifat neu trwy’r awdurdod lleol.

Cysylltwch â ni. Byddwn yn trafod beth yr hoffech wneud, ac yn creu cynllun gyda’n gilydd i weddu i chi.

Read this page in English

Where we are based