Gweithgareddau grŵp ar gyfer oedolion anabl, Torfaen

Contact us

01633 482 848
Avondale Way
Pontnewydd
Cwmbran
Torfaen
NP44 1TS

These contact details are for this service. For everything else, email helpline@scope.org.uk or call free 0808 800 3333.

Your support, your way
What would make a difference to you? Together we’ll make it happen so you can live the life you choose.
Read more on how we work with you.

Y gwasanaeth hwn

Mae’r rhan fwyaf o bethau mewn bywyd yn fwy o hwyl gyda ffrindiau o’r un anian.

Rydym yn rhoi cyfle i oedolion anabl roi cynnig ar ddetholiad llawn o weithgareddau hamdden a chymdeithasol dan do a thu allan. Byddwch yn magu hyder, annibyniaeth ac yn dysgu pethau newydd.

Penderfynwch beth yr hoffech ei wneud a bydd ein staff yn eich cefnogi i wneud i hyn ddigwydd. Dyma’r mathau o weithgareddau y gallech roi cynnig arnynt:

  • chwaraeon, ffitrwydd neu weithgareddau awyr agored
  • celf greadigol neu ddosbarthiadau cyfrifiadurol
  • mynd i’r dafarn, sinema neu theatr
  • mynd i gig neu ŵyl gerddoriaeth
  • mynychu gêm bêl-droed

A yw ar gael i chi?

Mae ein gweithgareddau grŵp ar gyfer oedolion anabl gydag unrhyw amhariad neu gyflwr. Mae’r rhain yn cynnwys dysffagia, epilepsi, anghenion iechyd meddwl, parlys yr ymennydd, awtistiaeth, amhariadau corfforol ac anawsterau dysgu.

Gallwch dalu yn defnyddio taliadau uniongyrchol, cyllidebau personol, incwm preifat neu trwy’r awdurdod lleol.

Cysylltwch â ni. Byddwn yn trafod beth yr hoffech wneud, ac yn creu cynllun gyda’n gilydd i weddu i chi.

Read this page in English

Where we are based